Fakty

Polska

Starzejemy się

Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów Europy. Osoby powyżej 65 roku życia w 2030 r. będą stanowić blisko 23%, a w 2050 r. – 33% populacji naszego kraju. (Źródło: GUS1)

Przemoc w rodzinie

 • 91 391 – tyle formularzy „Niebieska Karta – A”inicjujących procedurę zgłoszenia przemocy w rodzinie wypełniono w Polsce ogółem w 2020 r. (Źródło: Statystyki MRiPS2)
Polska

Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych

 • 3,6% osób starszych w ostatnich 3 latach doświadczyło przemocy, a 8,5% czuje się zaniedbywanych przez rodzinę. (Źródło: POLSENIOR23)
 • 43% Polaków spotkało się w swoim otoczeniu ze zjawiskiem przemocy wobec osób starszych, a blisko 30% ze zjawiskiem przemocy wobec osób z niepełnosprawnością. (Źródło: PAN4)
 • Przemoc psychiczna i ekonomiczna to najczęściej dostrzegane przez Polaków formy przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. (Źródło: PAN5)
 • Najczęściej wskazywane przejawy przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych to znieważanie, wyzwiska, ośmieszanie, lekceważenie, zastraszanie, szantażowanie, zabieranie/używanie własności osoby starszej bez jej zgody, popychanie, szturchanie, zabieranie pieniędzy. (Źródło: POLSENIOR26)
 • Kim są najczęściej…

Osoby odpowiedzialne za przemoc:

 • współmałżonek (43%)
 • syn (28,6%)
 • córka (20%)

Osoby doznające przemocy w rodzinie:

 • kobiety (stanowią zdecydowaną większość)
 • osoby z niższym wykształceniem,
 • w przedziale wieku 65-69 lat,
 • mieszkające w środowiskach wiejskich we wschodnim i północnym regionie Polski

(Źródło: POLSENIOR27)

Europa

 • W 2050 r. 1/3 populacji europejskiej będzie w wieku 60 i więcej lat.
 • 4 mln osób starszych (3%) w Europie doświadcza przemocy, a w przypadku osób z wysokimi potrzebami w zakresie wsparcia i opieki – nawet 25%.
 • Około 2500 samobójstw popełnianych przez osoby starsze w Europie jest wynikiem doświadczanej przez nie przemocy.
 • Ryzyko przemocy wobec osób starszych rośnie.
Europa

Jeśli osoba doświadczająca przemocy

 • jest kobietą
 • w wieku powyżej 74 r.ż.
 • cierpi na demencję
 • ma problemy psychiczne, np. cierpi na depresję lub doznała zmiany zachowania w wyniku choroby
 • przejawia agresję

Jeśli osoba, która jest jej sprawcą

 • jest mężczyzną (zwłaszcza w przypadku przemocy fizycznej),
 • ma problemy psychiczne
 • przejawia agresję
 • jest uzależniona od alkoholu lub narkotyków
 • odczuwa silny stres (wypalenie związane z opieką nad osobą starszą/niepełnosprawną)
 • ma problemy finansowe, np. jest uzależniona finansowo od osoby, wobec której stosuje przemoc lub zmuszona jest z nią mieszkać

Jeśli zarówno osoba doświadczająca przemocy, jak i jej sprawca:

 • mają ograniczone kontakty z otoczeniem
 • wieloletnią historię trudnych relacji, w tym także opartych na przemocy (dziedziczenie przemocy)
 • nie mają wsparcia społecznego

(Źródło: WHO – Regional Office for Europe8)

Świat

 • Co szósta osoba powyżej 60 r. ż. doświadczyła przemocy w 2015 r. = 141 milionów osób na całym świecie.
 • Do około 2 miliardów wzrośnie w 2050 r. globalna populacja ludzi w wieku 60 lat i starszych – jeśli odsetek seniorów doświadczających przemocy nie zmniejszy się, w 2050 r. przemoc dotknie ok. 320 mln. ludzi na całym świecie.
 • 90% sprawców przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych to członkowie rodziny.
 • 2 na 3 osoby z demencją są krzywdzone. Przemoc wobec osób starszych nie musi wynikać z choroby. Może spotkać każdego.
 • Jedynie do 6% przypadków złego traktowania osób po 60 r.ż. jest zgłaszanych odpowiednim służbom.

(Źródło: WHO8)

Świat

[1] Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, GUS.

[2] Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

[3] POLSENIOR2, Wstępne wyniki badania przeprowadzonego w latach 2014-2020, https://polsenior2.gumed.edu.pl/

[4] Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Raport z badania ogólnopolskiego 2015 r. oraz badania porównawczego z lat 2009-2015, Polska Akademia Nauk.

[5] j. w.

[6] POLSENIOR2, j. w.

[7] j. w.

[8] Światowa Organizacja Zdrowia, dane publikowane na stronach: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse; https://www.who.int/health-topics/elder-abuse#tab=tab_1

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce prywatności.