Baza wiedzy

Wzory pism i przydane dokumenty

Ustawa i akty wykonawcze

Sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych (raporty z badań)

POLSENIOR2, Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem przeprowadzone w latach 2014-2020, pod red. Piotr Błędowski, Tomasz Grodzicki, Małgorzata Mossakowska, Tomasz Zdrojewski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Publikacja w trakcie przygotowania, częściowe wyniki prezentowane na konferencjach. Strona projektu badawczego: https://polsenior2.gumed.edu.pl/

 Informacja dotycząca realizacji przez Policję procedury “Niebieskie Karty” w 2020 r. [pobierz plik]
Statystyki z wcześniejszych lat dostępne na stronie: https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/137709,Sprawozdania-z-realizacji-procedury-quotNiebieskie-Kartyquot.html

Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie. Raport Kantar Polska dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2019.
[pobierz plik]

Studium społeczno-prawne przemocy małżeńskiej/partnerskiej wobec starszych kobiet, A. Szafranek, M. Halicka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019.

Przemoc i konflikty w domu. Komunikat z badań CBOS 2019.
[pobierz plik]

Ogólnopolska diagnoza infrastruktury wsparcia osób doznających przemocy oraz ocena efektywności i skuteczności stosowanych form pomocy, Wyniki badań EU-CONSULT dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2017 r.
[pobierz plik]

Czy osoby starsze są w naszym społeczeństwie dyskryminowane? Komunikat z badań, CBOS 2016.
[pobierz plik]

Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Raport z badania ogólnopolskiego 2015 r. oraz badania porównawczego z lat 2009-2015, prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski, dr hab. Piotr Radkiewicz, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2015.
[pobierz plik]

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.
[pobierz plik]

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
[pobierz plik]

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, Wyniki badań WYG PSDB dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2014.

Doskonalenie działań interwencyjnych w przypadku przemocy wobec kobiet w starszym wieku w związku małżeńskim. Nigdy nie jest za późno…(MIND the GAP), Polska – raport krajowy, Białystok 2013.
[pobierz plik]

Diagnoza dotycząca realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wykonywanych przez zespoły interdyscyplinarne/ grupy robocze, a także realizacji procedury „Niebieskie Karty” w oparciu o rozporządzenie w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, Raport z badań zrealizowanych na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez Instytut Badawczy Millward Brown SMG/KRC, Warszawa 2012.
[pobierz plik]

European report on preventing elder maltreatment, WHO – Regional Office for Europe 2011.
[pobierz plik]

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec mężczyzn. Część I – raport z badań ogólnopolskich, Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
[pobierz plik]

Przemoc wobec ludzi starszych. Na podstawie badań środowiskowych w województwie podlaskim, pod red. M. Halicka, J. Halicki, Temida 2, Białystok 2010.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce prywatności.