Fundusze norweskie

Norway Grants

Projekt Predefiniowany „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych“ jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu z Funduszy Norweskich.

Fundusze Norweskie są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię  członkom UE.

W ramach Funduszy Norweskich Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej oraz z obszaru Morza Bałtyckiego. Polska jest największym beneficjentem tych funduszy.

Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Projekt Prefefiniowany „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych“ jest elementem programu „Sprawiedliwość“, którego operatorem jest  Ministerstwo Sprawiedliwości.

W ramach programu „Sprawiedliwość“ realizowane są 3 projekty predefiniowane:

  1. Projekt Predefiniowany „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” (PA 19), realizowany przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w partnerstwie z Dyrektoriatem Norweskiej Służby Więziennej (KDI), University College of Norwegian Correctional Service (KRUS) oraz Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS).
  2. Projekt Predefiniowany„Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” (PA 22), wdrażany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwość w partnerstwie z Uniwersytetem w Stavanger.
  3. Projekt Predefiniowany „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych” (PA 22), realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w oparciu o porozumienie podpisane 8 stycznia 2021 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości.

W ramach tego porozumienia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pozyskało z Funduszy Norweskich na realizację projektu 6 200 000 zł.

Fundusz Małych Grantów

W ramach Programu „Sprawiedliwość“ przewidziane zostały dwa nabory wniosków na realizację projektów finansowanych z Funduszu Małych Grantów. Nabory odbędą się w 2022 roku i będą dotyczyć przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć. Beneficjentami projektów będą jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu projektów, zasad naborów, kryteriów oceny itp. zostaną podane w ogłoszeniu o naborze, które zostanie opublikowane na stronie internetowej Operatora Programu.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce prywatności.