Jesteś osobą doznającą przemocy?

Czy osoba, z którą mieszkasz

 • uderzyła Cię lub szarpała?
 • krzyczy na Ciebie, wyśmiewa Cię, szantażuje, izoluje od znajomych, sąsiadów?
 • odbiera Ci telefon i prawo do podejmowania samodzielnych decyzji?
 • szantażuje, grozi umieszczeniem w domu opieki?
 • wykorzystuje Cię do wykonywania prac ponad Twoje siły (np. przy opiece nad wnukami, pracach polowych, prowadzeniu gospodarstwa)?
 • odmawia Ci opieki, dostępu do lekarza i lekarstw, zaniedbuje Twoją higienę?
 • odbiera Ci emeryturę, rentę albo kartę płatniczą?
 • odmawia Ci jedzenia?
 • zmusza Cię do współżycia seksualnego?
 • jej agresywne zachowania wzbudzają u Ciebie strach?
 • wyrządza innego rodzaju krzywdę?

Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś „TAK” – DOŚWIADCZASZ PRZEMOCY!

ikona osoba doznająca przemocy

Co możesz zrobić?

 • Porozmawiaj z kimś, komu ufasz. Zwróć się do przyjaciół, rodziny, sąsiadów. Porozmawiaj z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową, pracownikiem pomocy społecznej, dzielnicowym, nauczycielem, księdzem. Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto Cię krzywdzi, a nie TY.

 • Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Cię bić ani krzywdzić. Takiego zachowania nie tłumaczą problemy osobiste, ekonomiczne, alkohol czy trudny charakter.

 • W sytuacji zagrożenia, wzywaj policję (telefon: 997 lub 112). Za każdym razem domagaj się wszczęcia procedury „NIEBIESKIE KARTY”. Policja ma obowiązek zapewnić Ci bezpieczeństwo.

 • Pamiętaj, że przemoc w rodzinie JEST PRZESTĘPSTWEM ŚCIGANYM Z URZĘDU. Skomplikowanych problemów rodzinnych często nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedury prawnej. Procedura ta jest po to, żeby Cię chronić.

 • Możesz liczyć na BEZPŁATNĄ POMOC. Dokładne informacje uzyskasz, dzwoniąc na numer pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie – NIEBIESKA LINIA: 801 12 00 02

PAMIĘTAJ, przemoc sama nie zniknie i z czasem może narastać. Nie jesteś sam – są ludzie, którzy chcą i mogą Ci pomóc. Nigdy nie jest za późno, żeby szukać pomocy.

Procedura „NIEBIESKIE KARTY“ pomaga osobom doznającym przemocy (fizycznej, psychicznej i wykorzystywania seksualnego) ze strony swoich bliskich. Ułatwia:

 • dokumentowanie przypadków przemocy
 • podejmowanie interwencji
 • organizowanie pomocy.


Kto może ją wszcząć?

 • Policjant
 • pracownik socjalny
 • lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny
 • placówka oświatowa
 • pracownik gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych


Za realizację procedury „NIEBIESKIE KARTY“ odpowiedzialny jest działający w każdej gminie zespół interdyscyplinarny – grupa specjalistów, którzy wspólnie z osobą doznającą przemocy opracowują indywidualny plan pomocy.

NIEBIESKA LINIA – ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie. Dzwoniąc na numer 801 12 00 02, mozesz uzyskać wszelkie informacje oraz pomoc.

Kto moze Ci pomóc

Wybrane formy pomocy, na które możesz liczyć:

Porada prawna, psychologiczna, medyczna.

Bezpłatne badania lekarskie i zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie

Uniemożliwienie osobie stosującej przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, zakaz kontaktowania się i zbliżania.

Bezpieczne schronienie w ośrodku wsparcia dla osób doznajacych przemocy.

Pomoc w uzyskaniu mieszkania – jeśli mieszkanie, które obecnie zajmujesz nie należy do Ciebie.

Pomoc w uzyskaniu alimentów od dorosłych dzieci lub wnuków.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce prywatności.