Ogólne informacje o projekcie

Projekt Predefiniowany „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych  i niepełnosprawnych” jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Sprawiedliwość”, dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Norweskich.  

Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach projektu są realizowane następujące działania:

  1. Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych
  2. Opracowanie modelu profilaktyki i wsparcia rodziny opartego na współpracy lokalnych służb działających w zakresie przeciwdziałania przemocy.
  3. Ogólnopolska kampania społeczna z wykorzystaniem spotów telewizyjnych, Internetu i informacji prasowych, która upowszechni wiedzę o prawach osób starszych i niepełnosprawnych oraz o możliwościach uzyskania wsparcia w przypadku doświadczania przemocy.
  4. Szkolenia dla pracowników „pierwszego kontaktu” realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

8 stycznia 2021 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podpisało porozumienie z Ministerstwem Sprawiedliwości na realizację Projektu Predefiniowanego „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych” W ramach tego porozumienia na realizację projektu pozyskano 6 200 000 zł.

Realizacja Projektu Predefiniowanego „Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych” została zaplanowana na latach 2020-2024.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji znajdź w polityce prywatności.